Políticas Públicas de Ordenación

Contén as actuacións que, con respecto ao principio de lealdade institucional e, por tanto, en coordinación co resto de Administracións Públicas