Datos de enquisa

Calquera publicación baseada en resultados do tratamento dos datos das enquisas procesadas no estudo de Hábitos Deportivos 2005 debe facer referencia á orixe dos datos.

Estes datos foron obtidos polo Centro de Investigacións Sociolóxicas co patrocinio do Consello Superior de Deportes. A ficha metodolóxica contén a información relevante para o seu correcto tratamento e interpretación.

Os arquivos presentados a continuación requiren a dispoñibilidade no seu computador de software de tratamento estatístico apropiado. Os datos fan referencia ao mostro xerado en 2005. A frecuencia da mostraxe é de aproximadamente cinco anos.

Tamén pode acceder a esta información a través da páxina web do CIS.