Plan Director Deporte Inclusivo 2020

O Plan Director Deporte Inclusivo 2020é o resultado do traballo conxunto dos membros da Mesa de Deporte Inclusivo, grupo de traballo liderado polo Consello Superior de Deportes e integrado polos axentes de promoción e xestión do deporte e a discapacidade, tanto do sector público como do privado. 

Desde a súa constitución o 23 de outubro de 2018, a Mesa de Deporte Inclusivo (MDI) estivo traballando no estudo de situación do deporte para persoas con discapacidade así como na elaboración dunha folla de ruta ou unhas liñas estratéxicas do deporte inclusivo no sistema deportivo español, cuxo obxectivo final é lograr un modelo integrado de deporte no que teñan cabida todas as persoas con e sen discapacidade, e proporcionar os apoios necesarios para que esa inclusión realícese en igualdade de oportunidades.

No marco desa folla de ruta, todos os membros da MDI foron convidados a propor aquelas actuacións que consideren relevantes e que poidan conformar un Plan Director de Actuación cun horizonte temporal inicial dun ano, e que poida dar lugar posteriormente a unha planificación a catro anos. As accións principais que forman parte do Plan Director de Actuación foron ordenadas en catro grandes grupos: actuacións de formación, financiamento, normativa e divulgación.

Con esta iniciativa, o Consello Superior de Deportes busca xerar un modelo deportivo propio, facendo especial énfase nas persoas con discapacidade e aproveitando as organizacións deportivas xa existentes, para trazar un camiño común, cuxo obxectivo final será lograr un modelo integrado de deporte no que teñan cabida todas as persoas con e sen discapacidade, e proporcionar os apoios necesarios para que esa inclusión realícese en igualdade de oportunidades.

A posta en marcha desta folla de ruta para o desenvolvemento do programa de Deporte Inclusivo só é posible co apoio de todos os axentes implicados tanto do sector público como do privado, que actuarán como motor fundamental para potenciar as diferentes propostas do programa.

Consulta o documento completo: