cabecera #ESPasión

Promoción do deporte

  • Denomínase deporte en idade escolar a todas aquelas actividades que, de forma organizada celébranse fóra do programa da materia de Educación Física nos centros escolares, clubs, asociacións, etc. e

  • Denomínase deporte universitario, ao realizado por estudantes universitarios e organizado polos Servizos de Deportes de cada Universidade. Esta práctica non só é competitiva, senón que frecuentemente

  • Programa integral para o desenvolvemento e evolución persoal da muller dentro da sociedade, desenvolve iniciativas para a mellora e transformación social

  • DEPORTE INCLUSIVO é un programa que busca promover a práctica deportiva de persoas con discapacidade como ferramenta para a súa integración social

  • Programa para a integración socio-laboral dos deportistas de alto nivel unha vez finalizada a súa carreira deportiva

  • Plan de apoio ao deporte de base, co horizonte dos Xogos Olímpicos de 2020, e que pretende ensanchar a base de practicantes dos deportes

  • Denomínase Tecnificación Deportiva á etapa previa de desenvolvemento e perfeccionamento pola que atravesa o mozo deportista desde a súa detección como talento ata a súa incorporación ao Alto