Universo Muller II

UNIVERSO MULLER II é un programa que ten por obxecto a promoción e o incremento da participación feminina en todos os ámbitos do deporte, para contribuír á mellora e transformación social a través dos valores do deporte. Búscase alcanzar unha sociedade máis igualitaria onde a muller e o deporte sexan parte esencial do crecemento do país.

Universo Mujer II pretende profundar na dimensión social e cultural do deporte para impulsar un cambio no estilo de vida dos españois e fomentar o deporte nas mulleres, mediante a súa promoción e visibilización.

Universo Muller II materialízase na posta en marcha de proxectos que busquen a difusión e promoción do deporte feminino a través de 5 grandes alicerces de actuación:

  1. Formación como elemento de excelencia
  2. Plan de desenvolvemento deportivo: desde a base ata a elite
  3. Visibilización e promoción da muller no deporte e na sociedade
  4. Liderazgo
  5. Muller, saúde e deporte.

La declaración do Programa Universo Muller II como Acontecemento de Excepcional Interese Público (AEIP) permite a obtención de importantes beneficios fiscais a aquelas empresas que colaboren coa difusión do acontecemento e realicen unha achega a título donativo a este programa.

El período de vixencia do programa Universo Muller II esténdese do 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 de decembro de 2021.

DOCUMENTACIÓN:

 

Manual de identidade corporativa e de uso para empresas colaboradoras do programa Universo Muller II:  En este documento determínanse os estándares de utilización dos logotipos e/ou imaxe; os criterios para a cuantificación dos diferentes beneficios fiscais que prevé a normativa actual; establece os soportes publicitarios para a súa divulgación e a base de dedución dos mesmos, as modalidades de gastos de publicidade dos medios de comunicación colaboradores; os plans e programas de actuación que se realicen no marco do Plan. Ademais, defínese tanto o procedemento de recoñecemento dos beneficios fiscais como os modelos de documentación a achegar polas empresas colaboradoras e establecer a normativa aplicable a este procedemento: 

- DESGRAVACIÓN PUBLICIDADE:

- MECENADO PRIORITARIO: