Universo Muller III

UNIVERSO MULLER III é un programa que ten por obxecto a promoción e o incremento da participación feminina en todos os ámbitos do deporte, para contribuír á mellora e transformación social a través dos valores do deporte. Búscase alcanzar unha sociedade máis igualitaria onde a muller e o deporte sexan parte esencial do crecemento do país.

Universo Mujer III pretende profundar na dimensión social e cultural do deporte para impulsar un cambio no estilo de vida dos españois e fomentar o deporte nas mulleres, mediante a súa promoción e visibilización.

Universo Mujer III se materializa en la puesta en marcha de proyectos que busquen la difusión y promoción del deporte femenino a través de 5 grandes pilares de actuación:

  1. Formación como elemento de excelencia
  2. Plan de desenvolvemento deportivo: desde a base ata a elite
  3. Visibilización e promoción da muller no deporte e na sociedade
  4. Liderazgo
  5. Muller, saúde e deporte.