P-CHAP Piscina Xipollejo

La present norma reglamentària és aplicable en les piscines que continguin gots dedicats als jocs lliures o vigilats en l'aigua de nens fins a 5 anys d'edat i que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports. Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aquesta activitat.