P-CHAP Piscina Xapotege

La present norma reglamentària és aplicable en les piscines que continguen gots dedicats als jocs lliures o vigilats en l'aigua de xiquets fins a 5 anys d'edat i que es realitzen total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports. Este document ha sigut elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'esta activitat.