P-POL Piscines Polivalents

La present norma reglamentària és aplicable en les piscines que continguin gots per a la pràctica i l'entrenament de la natació que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i on es vagin a celebrar competicions de natació en nivells bàsics.

Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'han tingut en compte el Reglament vigent de la Real Federació Espanyola de Natació (R.F.I.N.) i el Reglament Internacional vigent.