P-REC Piscines d'Esbarjo

La present norma reglamentària és aplicable en les piscines que continguin gots dedicats a l'esbarjo, esplai i bany de joves i adults, sobretot no nedadors, que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports.

Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aquesta activitat.