P-CHAP Piscina Chapoteo

A presente norma regulamentaria é de aplicación nas piscinas que conteñan vasos dedicados aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos ata 5 anos de idade e que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes. Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica desta actividade.