mancha gris

Relacions Internacionals i Cooperació

Informació relativa als grans esdeveniments esportius internacionals i tots els aspectes relacionats amb la Cooperació

  • Presentació del Departament de Relacions Internacionals i dels diferents Organismes Internacionals que mantenen relacions amb el Consell Superior d'Esports

  • El programa Erasmus + s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education

  • Espanya coopera esportivament amb diferents països i organismes, col·laborant en diversos Programes, reunions, cursos

  • Centrats en l'accés al finançament de la UE, la salut, la innovació i la sostenibilitat en l'àmbit de l'esport. És el successor de la iniciativa SHARE, que es va desenvolupar entre 2018 i 2023. [Enllaç extern. S'obre en nova finestra]