Esport d'Alt Nivell i Alt Rendiment

L'esport d'alt nivell es considera d'interès per a l'Estat, mentre que constitueix un factor essencial en el desenvolupament esportiu, per l'estímul que suposa per al foment del deporti base, en virtut de les exigències tècniques i científiques de la seva preparació, i per la seva funció representativa d'Espanya en les proves o competicions esportives oficials de caràcter internacional (Llei 10/1990 del Deporti/Títol Primer. Principis Generals. Art. 6). A Espanya el desenvolupament de l'Esport d'Alt nivell i Alt Rendiment resideix en les Federacions Esportives Espanyoles amb la col·laboració de les Comunitats Autònomes. Està finançat principalment per l'Estat i el seu objectiu és elevar el nivell esportiu d'Espanya internacionalment.