Ajudes a projectes de Deporte Inclusivo

Ayudas a les Federacions Esportives Espanyoles per a la realització de projectes d'Esport Inclusiu l'any 2024

El dia 8 de desembre s'ha publicat en el Butlletí Oficial d'Estat la Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es fa pública la convocatòria d'ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per al programa Mujer i Esport i per a projectes d'Esport Inclusiu l'any 2024. 

Las sol·licituds es podran presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica del CSD. 

Para accedir al document prémer el següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/08/pdfs/boe-b-2023-36891.pdf

Para més informació, així com per a la seva sol·licitud i tramitació, dirigir-se a l'enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d'Esports: 

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/fichaconvocatoria.aspx?idprocedimiento=92&idRes=502

Las finalitats a les quals podran anar dirigides les ajudes són les següents: 

1. Processos d'integració de l'esport per a persones amb discapacitat en la federació. 

2. Ajudes per a la formació. 

3. Organització de competicions que afavoreixin el procés d'inclusió i integració de persones amb discapacitat. Es tindrà especial consideració a l'organització de competicions per a persones amb i sense discapacitat en la mateixa data i lloc. 

4. Promoció i difusió de l'esport per a persones amb discapacitat. 

5. Contractació de personal específic de l'esport de persones amb discapacitat. 

6. Captación, detecció del talent i desenvolupament esportiu d'esportistes amb discapacitat, amb caràcter previ a la tecnificació.