Curs de formació per a docents

Fruit del Conveni de Col·laboració entre el CSD i l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats s'ha creat aquest curs de formació destinat a docents i formadors amb la finalitat d'augmentar la seva formació en temàtica de gènere i igualtat.

Els objectius que es pretenen aconseguir amb el curs són:

  • Analizar la terminologia relacionada amb la coeducació.
  • Conocer la situació actual de la pràctica de l'activitat física en les noies i els nois i analitzar els factors interns i externs que poden influir.
  • Identificar dins de l'entorn escolar els elements que podem millorar per aconseguir la igualtat d'oportunitats a les classes d'Educació Física.
  • Conocer i elaborar estratègies per al treball a les classes d'Educació Física orientades a la igualtat d'oportunitats entre tots dos sexes.
  • Plantear objectius didàctics que fomentin la coeducació.
  • Diseñar situacions motrius que promoguin la igualtat d'oportunitats de les noies i els nois.
  • Aprender a utilitzar una metodologia que afavoreixi la comunicació i l'interès de tot l'alumnat.
  • Aplicar sistemes d'avaluació que tinguin en compte les característiques individuals de les noies i els nois.

Vídeo: Buenas pràctiques coeducativas a l'Educació Física escolar