Federacions o Associacions Internacionals

Són entitats privades d'àmbit internacional. Aquí s'inclouen dades relatives a aquestes associacions així com la representació espanyola en cadascuna d'ella