Documentació, test i protocols

Es valora positivament un protocol específic d'avaluació dels esportistes i detecció de talents per a cada esport/especialitat