Documentación, test e protocolos

Valórase positivamente un protocolo específico de avaliación dos deportistas e detección de talentos para cada deporte/especialidade