Cartell dels Premis CSD-Carrera Dual

Premis CSD-Carrera Dual

El Consell Superior d'Esports convoca aquests premis amb caràcter anual.

El objectiu de la convocatòria és el reconeixement de l'esforç dels nostres joves esportistes per compaginar la seva carrera esportiva amb la formació acadèmica, tant en l'àmbit escolar com en l'universitari.

Las candidatures solament poden presentar-les els òrgans amb competències en matèria esportiva de les Comunitats Autònomes (o si escau de les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla), ja siguin les Direccions generals d'Esport d'aquestes, o òrgans similars.

El procediment de sol·licituds s'ha de realitzar a través de la nostra seu electrònica en el següent tràmit: tràmit 3034817