Datos estatísticos

Resumo das actividades realizadas en Tecnificación Nacional desde o 2004 ata a actualidade

Datos estatísticos 2015

Os datos estatísticos de 2015 proveñen das memorias informadas polas diferentes FFEE

Datos estatísticos 2014

Os datos estatísticos de 2014 proveñen das memorias informadas polas diferentes FFEE

Datos estatísticos 2013

Os datos estatísticos de 2013 proveñen das memorias informadas polas diferentes FFEE

Datos estatísticos 2012

Os datos estatísticos de 2012 proveñen das memorias informadas polas diferentes FFEE

Datos estatísticos 2011

Os datos estatísticos de 2011 proveñen das memorias informadas polas diferentes FFEE

Datos estatísticos 2010

Os datos estatísticos de 2010 proveñen das memorias informadas polas diferentes FFEE

Datos históricos 2004-2009 (Pista deportes)

Resumo das actividades realizadas en Tecnificación Nacional desde o 2004 ao 2009

2009Os datos que se mostran proveñen das memorias en soporte informático realizadas polas Federacións Deportivas Españolas durante o ano 2009DATOS ESTATÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN

  • Actuacións PNTD en Gif
  • Actuacións por CCAA en Gif
  • Distribución sexos por Comunidade Autónoma en Gif
  • Evolución PNTD en Gif
  • Participación neta PNTD en Gif
  • Participación por sexos FFEE en Gif

 

2008

Os datos que se mostran proveñen das memorias en soporte informático realizadas polas Federacións Deportivas Españolas durante o ano 2008

DATOS ESTATÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN

 

2007

Os datos que se mostran proveñen das memorias en soporte informático realizadas polas Federacións Deportivas Españolas durante o ano 2007

DATOS ESTATÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN

 

2006

Os datos que se mostran proveñen das memorias en soporte informático realizadas polas Federacións Deportivas Españolas durante o ano 2006

DATOS ESTATÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN

 

2005

Os datos que se mostran proveñen das memorias en soporte informático realizadas polas Federacións Deportivas Españolas durante o ano 2005

DATOS ESTATÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN

 

2004

 

Os datos que se mostran proveñen das memorias en soporte informático realizadas polas Federacións Deportivas Españolas durante o ano 2004

DATOS ESTATÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN