Recoñecemento médico

Débense cumprimentar unha serie de datos.

  1. Datos de filiación
  2. Datos deportivos
  3. Historial familiar
  4. Antecedentes persoais
  5. Historia traumatológica
  6. Hábitos higienico-dieteticos
  7. Historia xinecolóxica
  8. Outros