Capacidades físicas básicas

Mediante os protocolos de realización das probas, preténdese medir as capacidades físicas básicas. Para iso realízanse unha serie de probas:

  1. 30 metros lanzados
  2. Salto vertical
  3. Lanzamento frontal balón medicinal
  4. Flexibilidade
  5. Test Cooper
  6. Test course navette