Premios Instituto da Muller-Consello Superior de Deportes” ao Deporte en Idade Escolar e Deporte Universitario

Estes galardóns existen desde 2006, froito da colaboración entre o Consello Superior de Deportes e o Instituto da Muller do Ministerio de Igualdade e valoran tanto o rendemento deportivo como académico das deportistas