Máis información sobre a constitución da Rede Iberoamericana Muller e Deporte

XV Asemblea Xeral do Consello Iberoamericano do Deporte (CID), celebrada en Panamá os días 19 e 20 de marzo  de 2009. 

Dentro do Programa dedicouse  un espazo para a constitución de   a Rede Iberoamericana Muller e Deporte. Exponse os documentos aprobados para ese efecto (Declaración  de Panamá, Acta de constitución  de   a Rede e galería fotográfica)