Canle Youtube Muller e Deporte

Atoparás diversos vídeos de promoción do deporte practicado por mulleres. Sumar aos miles de visitas que recibe a Canle Youtube.

Desde Prográmalos Muller e Deporte do Consello Superior de Deportes en colaboración coas Federacións prodúcense diferentes vídeos para a promoción do deporte practicado por mulleres co propósito de dar visibilidade aos seus protagonistas.