Introducció

Es denomina esport universitari, al realitzat per estudiants universitaris i organitzat pels Serveis d'Esports de cada Universitat, encarregats igualment, de fomentar i facilitar la pràctica esportiva. 

 

Objectius

  • Aquesta pràctica no solament és competitiva, sinó que freqüentment es dirigeix cap a la realització d'activitats de recreació esportiva per a emprar el temps d'oci de forma saludable.

 

Regulació

  • D'acord amb la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats (LOU), cada Universitat organitza i promou les seues activitats internes com considera oportú, incloses les esportives.

 

El Consell Superior d'Esports com a Institució que té les competències de l'Estat en matèria esportiva, és l'encarregat de, juntament amb les universitats, coordinar les activitats esportives d'àmbit nacional. Així mateix, col·labora en la promoció de la pràctica esportiva dels centres universitaris i és responsable de la participació universitària internacional.

Per a poder millorar i coordinar aquestes funcions, es va crear en 1988 el Comitè Español de l'Esport Universitari (C.I.D.O.).

 

Informació: Les persones interessades a obtenir més informació, aclariment o formes de participació en les activitats que a continuació s'indiquen, hauran de dirigir-se, en qualsevol cas, als Serveis d'Esports de cada Universitat. Els principals programes que, des del Consell Superior d'Esports es desenvolupen, són els següents:

 

Campionats d'Espanya Universitaris: Organitzats per les Universitats i el Consell Superior d'Esports. Les inscripcions dels esportistes seleccionats les realitzen les pròpies universitats en el Consell Superior d'Esports.

 

Activitat Internacional de l'Esport Universitari: El C.I.D.O. és membre associat de la Federació Internacional de l'Esport Universitari (F.I.S.O.) i responsable de coordinar i organitzar la participació espanyola en les competicions i activitats promogudes per ella.

 

Subvencions a Universitats per a Esportistes Universitaris d'Alt Nivell: Es convoquen anualment per Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports.

 

Tota la informació d'aquests programes la pots trobar en els diverses pàgines web del CSD en el canal de "Esport Universitari"