Introdución

Denomínase deporte universitario, ao realizado por estudantes universitarios e organizado polos Servizos de Deportes de cada Universidade, encargados igualmente, de fomentar e facilitar a práctica deportiva. 

 

Obxectivos

  • Esta práctica non só é competitiva, senón que frecuentemente diríxese cara á realización de actividades de recreación deportiva para empregar o tempo de lecer de forma saudable.

 

Regulación

  • De acordo coa Lei Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU), cada Universidade organiza e promove as súas actividades internas como considera oportuno, incluídas as deportivas.

 

O Consello Superior de Deportes como Institución que ten as competencias do Estado en materia deportiva, é o encargado de, xunto coas universidades, coordinar as actividades deportivas de ámbito nacional. Así mesmo, colabora na promoción da práctica deportiva dos centros universitarios e é responsable da participación universitaria internacional.

Para poder mellorar e coordinar estas funcións, creouse en 1988 o Comité Español do Deporte Universitario (C.E.D.U.).

 

Información: As persoas interesadas en obter máis información, aclaración ou formas de participación nas actividades que a continuación se indican, deberán dirixirse, en calquera caso, aos Servizos de Deportes de cada Universidade. Os principais programas que, desde o Consello Superior de Deportes desenvólvense, son os seguintes:

 

Campionatos de España Universitarios: Organizados polas Universidades e o Consello Superior de Deportes. As inscricións dos deportistas seleccionados realízanas as propias universidades no Consello Superior de Deportes.

 

Actividade Internacional do Deporte Universitario: O C.E.D.U. é membro asociado da Federación Internacional do Deporte Universitario (F.I.S.U.) e responsable de coordinar e organizar a participación española nas competicións e actividades promovidas por ela.

 

Subvencións a Universidades para Deportistas Universitarios de Alto Nivel: Convócanse anualmente por Resolución da Presidencia do Consello Superior de Deportes.

 

Toda a información destes programas pódela atopar nas diversas páxinas web do CSD na canle de "Deporte Universitario"