WAP- Waterpolo

La present norma reglamentària és aplicable en les piscines que continguen gots per a la pràctica del waterpolo que es realitzen total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i on es vagen a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola de Natació (R.F.I.N.). És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de waterpolo.

Este document ha sigut elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'este esport, per a açò s'han tingut en compte el Reglament vigent (Llibre XII d'Instal·lacions) de la Real Federació Espanyola de Natació i el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola de Natació (R.F.I.N.).