Reconeixement mèdic

S'han d'emplenar una sèrie de dades.

  1. Dades de filiació
  2. Dades esportives
  3. Historial familiar
  4. Antecedents personals
  5. Història traumatológica
  6. Hàbits higienico-dieteticos
  7. Història ginecológica
  8. Uns altres