Altres dades esportives

La Psicologia de l'Esport, igual que les diferents ciències de l'esport han unificats els seus esforços, en l'estudi i anàlisi d'aquelles variables psicològiques que poden afectar a l'adquisició i manteniment de destreses esportives, en funció de les característiques intrínseques i de les demandes específiques de cada esport, sense oblidar historial esportiu dels seus practicants. 

Seran vàlids tots aquells protocols de valoració psicològica que recullin aspectes com la motivació, la concentració, el control emocional, l'autoconfiança, la competició, etc. en l'esport.