L'ocupació vinculada a les activitats esportives millora els nivells prepandemia

El proyecto recoge los resultados estadísticos más relevantes del ámbito deportivo a partir de una veintena de indicadores del Plan Estadístico Nacional

 

  • Crece un 10% respecte a 2020 i un punt més que en 2019, segons recull l'últim Anuari d'Estadístiques Esportives, realitzat pel Ministeri de Cultura i Esport

 

  • El nombre d'empreses l'activitat principal del qual és l'esport, per la seva banda, es va situar en 2021 en gairebé 41.000, mentre la despesa mitjana per llar de béns i serveis relacionats amb l'esport va descendir fins als 182 euros

 

  • L'estudi, que incorpora informació d'una vintena de fonts estadístiques nacionals, també ofereix xifres de la despesa pública en béns i serveis esportius, el turisme i el comerç exterior relacionats amb l'esport, l'esport federat, la formació d'entrenadors i els hàbits esportius, entre uns altres

 

El Consell Superior d'Esports (CSD) ha publicat avui l'Anuari d'Estadístiques Esportives 2022, realitzat per la Divisió d'Estadística i Estudis de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Cultura i Esport. Es tracta de la desena edició d'un projecte que recull els resultats estadístics més rellevants de l'àmbit esportiu a partir d'una vintena d'indicadors del Pla Estadístic Nacional, desglossats, contextualitzats i interpretats, amb la finalitat de facilitar una eina útil per al coneixement de la situació del sector esportiu a Espanya. 

Entre les dades més significatives de l'informe destaca el de l'ocupació que es desenvolupa en empreses dedicades a activitats esportives -tals com la gestió d'instal·lacions, les activitats dels clubs i gimnasos, entre uns altres, o la fabricació d'articles d'esport, així com el que correspon amb les ocupacions d'esportistes, entrenadors o instructors esportius-, que en 2021 va ascendir a 221.800 persones, un 1,1% de l'ocupació total a Espanya. Aquesta xifra suposa un increment del 10,4% respecte a l'any anterior -marcat per la pandèmia- i del 0,9% si es compara amb 2019, abans de la crisi sanitària.

Estos dades sobre l'ocupació vinculada a l'esport són complementaris a les xifres que recull el Termòmetre de l'ecosistema de l'esport a Espanya, elaborat per PwC Espanya i la Fundació Espanya Activa, que subratlla que gràcies a la indústria de l'esport es generen a Espanya més de 400.000 llocs de treball, la qual cosa equival al 2% de la població ocupada al país.

Destaca l'ascens de la proporció de dones que treballen en l'àmbit esportiu, que arriba al 44%. El perfil més habitual de les dones que treballen en el sector esportiu és el de menors de 35 anys i amb una formació acadèmica superior a la mitjana nacional. 

Per la seva banda, el nombre d'empreses recollides en el Directori Central d'empreses (DIRCE) l'activitat principal del qual és esportiva va ascendir a 40.882 a principis de 2021, la qual cosa suposa l'1,2% del total d'empreses registrades a Espanya. La major part d'elles, gairebé 8 de cada 10, es corresponen amb activitats tals com la gestió d'instal·lacions, les activitats dels clubs esportius o de gimnasos, mentre un 12,6% es dediquen a a el comerç al detall d'articles esportius. Més de la meitat d'aquestes empreses es concentren a Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana i Comunitat de Madrid.

 

Aumenta la despesa esportiva públic estatal i autonòmic i cau la despesa en les llars

A causa de l'impacte de la covid-19, la despesa de les llars espanyoles en béns i serveis vinculats a l'esport va descendir en 2020 a 3.432,8 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens de més del 40% pel que fa a l'any anterior, arrossegat sobretot per la caiguda de l'assistència a esdeveniments esportius. La despesa mitjana per llar es va situar així en els 182,2 euros i, per persona, en 73,2 euros, sent superior a la mitjana a Aragó, Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Navarra, País Basc i La Rioja.

Lo que sí va augmentar en aquest mateix any va ser la despesa de l'Administració General de l'Estat i de l'Administració Autonòmica. En el cas del primer, durant l'exercici 2020, la despesa liquidada en esports es va situar en 182 milions d'euros, mentre que les Comunitats Autònomes van destinar 370 milions a l'àmbit esportiu. Quant a l'Administració Local, la despesa liquidada en aquest any va ser de 2.269 milions d'euros, un 0,2% del PIB. 

 

Aumentan les exportacions i es recupera el turisme esportiu després de la pandèmia

Segons les dades recollides per l'Anuari, corresponents a l'Estadística de Comerç Exterior d'Espanya, durant 2021 el valor de les exportacions de béns vinculats a l'esport es va incrementar fins als 1.369,8 milions d'euros, enfront d'unes importacions de 2.507,8 milions. Els articles i equipaments esportius són els que major pes tenen en les exportacions, amb 910 milions d'euros, dirigides principalment a altres països de la Unió Europea. 

Després del cop de la pandèmia, també s'ha recuperat el turisme associat a l'esport. En 2021, més de 3,1 milions de viatges a Espanya -tant d'espanyols com d'estrangers- van estar motivats principalment per l'esport, amb una despesa total associat d'1.379 milions d'euros. El que suposa un increment interanual del 24% en el cas de turistes nacionals i del 43,6% en el cas de turistes internacionals, si bé es mantenen nivells inferiors a 2019. 

Turisme

 

Licencias federades, esportistes d'Alt Nivell i formació esportiva

Segons l'Anuari d'Estadístiques Esportives, el nombre total de llicències federades esportives en 2021 va ser de 3.628.200, xifra que suposa un descens interanual de, 5,1%. Si es desglossen els resultats per sexes, s'observen importants diferències: més del 75% de les llicències federades corresponen a homes, mentre menys del 25% són de dones. Quatre Comunitats Autònomes concentren la major part d'aquestes llicències: Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana i Comunitat de Madrid. Per esports, 8 de cada 10 llicències corresponen a quinze federacions, amb futbol, caça i golf al capdavant. 

Sí creix, per la seva banda, el nombre d'Esportistes d'Alt Nivell (DONEN), que en 2021 va aconseguir els 5.494, amb un increment interanual del 0,2%. Per sexes, de nou s'observen diferències destacables: gairebé el 62% dels DONEN són homes i solament el 38,4% dones. 

También augmenta el nombre de clubs esportius, que en 2021 van arribar als 76.218, la qual cosa suposa un ascens interanual del 2,4%. Per la seva banda, les federacions van participar en 4.452 competicions estatals i 2.355 competicions internacionals durant 2021, en les quals es van aconseguir 1.032 medalles.  

El Anuario també recull el repunt de persones matriculades en Enseñanzas Deportivas del Règim Especial, que aconsegueix els 11.065 alumnes en el curs acadèmic 2020-2021. Destaca especialment l'augment de matriculacions en ensenyaments no universitaris del Règim General: en el curs 2019-2020, més de 39.100 alumnes van cursar formació professional vinculada a l'esport, xifra que suposa un increment del 10,2% respecte al curs anterior i representa gairebé el 5% del total de l'alumnat d'aquest tipus d'ensenyament. Quant a formació universitària esportives -grau, màster i doctorat-, les matriculacions van ascendir a 23.660 en el curs 2019-2020, gairebé un 2% del total d'aquest tipus d'ensenyaments.

En cuanto a la formación de entrenadores, el número de personas formadas en el ámbito estrictamente federativo durante el año 2020 fue de 5.510, con un total de 227 cursos impartidos. El 69% de los entrenadores formados se corresponden con hombres y el 31% con mujeres, mientras las disciplinas más habituales son baloncesto, voleibol y ciclismo. Por lo que se refiere a las formaciones del periodo transitorio, en ese mismo año se formó a 4.516 entrenadores, mediante 269 cursos impartidos, con gimnasia, patinaje y pádel a la cabeza.

 

Alumnado

 

6 de cada 10 espanyols practica esport 

Segons les dades que l'Anuari recull de l'Enquesta d'Hábitos Deportivos a Espanya, desenvolupada pel propi Consell Superior d'Esports, en 2020 el 59,6% de les persones majors de 15 anys a Espanya va practicar esport, ja anés de forma periòdica o ocasional, xifra que suposa un augment de 6,1 punts percentuals respecte a 2015. 

Per sexes, la pràctica esportiva segueix sent superior en els homes, situant-se en el 65,5%, mentre en les dones se situa en 53,9%, si bé s'ha anat reduint la bretxa entre tots dos. Així mateix, la franja d'edat més jove (entre 15 i 24 anys) és la que presenta una major pràctica esportiva, que va descendint amb l'edat. 

También augmenta el nombre de persones que camina o passeja com a forma de practicar exercici físic; en concret, ascendeix al 75,7% de la població, la qual cosa suposa un increment de 5,1 punts percentuals respecte a 2015. 

Part d'aquesta activitat física es realitza en instal·lacions i espais esportius que, com recull l'Anuari del Cens Nacional d'Instal·lacions Esportives, ascendeixen a 176.201 espais, la major part d'ells espais esportius convencionals com a pistes, piscines i sales. 

 

Personaspractican