Convocatoria de axudas para «Redes de Investigación en Ciencias do Deporte» para o ano 2022

Ampliación do prazo para solicitar axudas para «Redes de Investigación en CC. do Deporte» ata o 28 de decembro

El 23 de novembro publicouse no BOE a convocatoria de concesión de axudas para «Redes de Investigación en Ciencias do Deporte» para o ano 2022.

“Con motivo dos problemas de acceso á sede electrónica, admitirase de forma excepcional a presentación de solicitudes a través do Registro Electrónico Común (Rede SARA). O prazo límite de presentación de solicitudes finaliza o día 28 de decembro de 2021”.