Protocolo de apoio médico deportivo

Calquera Centro de Tecnificación Deportiva ou Centro Especializado debe coidar con esmero tanto a protección da saúde dos deportistas que acolle, ante situacións especiais de esforzo como supoñen a tecnificación deportiva e consecuente participación en competicións, como ofrecer aos mesmos o apoio científico necesario para o maior progreso deportivo.

 

A este fin, o Consello Superior de Deportes elaborou un Protocolo  mínimo de valoración inicial e posterior seguimento médico-deportivo dos citados deportistas, que foi elaborado por unha Comisión composta polos responsables de cada área do Centro de Medicamento Deportivo do C.S.D. e os representantes dos Centros Médicos das Comunidades Autónomas.