Declaración de Brighton

O Consello Superior de Deportes non só promulgou o Manifesto pola Igualdade e a Participación da Muller no Deporte, senón que tamén como expresa neste adhírese aos Principios da Declaración de Brighton como folla de ruta referente a nivel internacional en materia de Muller e Deporte.