Curso de formación para docentes

Froito do Convenio de Colaboración entre o CSD e o Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades creouse este curso de formación destinado a docentes e formadores co fin de aumentar a súa formación en temática de xénero e igualdade.

Os obxectivos que se pretenden conseguir co curso son:

  • Analizar a terminoloxía relacionada coa coeducación.
  • Conocer a situación actual da práctica da actividade física nas mozas e os mozos e analizar os factores internos e externos que poden influír.
  • Identificar dentro da contorna escolar os elementos que podemos mellorar para lograr a igualdade de oportunidades nas clases de Educación Física.
  • Conocer e elaborar estratexias para o traballo nas clases de Educación Física orientadas á igualdade de oportunidades entre ambos os sexos.
  • Plantear obxectivos didácticos que fomenten a coeducación.
  • Diseñar situacións motrices que promovan a igualdade de oportunidades das mozas e os mozos.
  • Aprender a utilizar unha metodoloxía que favoreza a comunicación e o interese de todo o alumnado.
  • Aplicar sistemas de avaliación que teñan en conta as características individuais das mozas e os mozos.

Vídeo: Buenas prácticas coeducativas na Educación Física escolar