Evolució històrica

El primer Programa de Tecnificació Esportiva del CSD neix l'any 1989 amb 5 Federaciones Españolas (Atletisme, Baloncesto, Balonmano, Esports d'Hivern i Voleibol) amb el nom de “Programa 2000 de Perfeccionament Esportiu” (al seu torn format per 2 subprogrames: Deporte Infantil a l'estiu i Perfeccionament Esportiu) que el seu objectiu a llarg termini els JJOO de Sidney.

En 1997 es fa necessària una reestructuració per abastar objectius més enllà de l'any 2000. S'optimitzen els recursos, i se cerca una major claredat i identificació dels objectius perseguits. El Programa passa a denominar-se “Programa de Detecció de Talents Esportius” format per 27 Federacions Espanyoles.

L'any 2000, passa a denominar-se “Programa de Futures Seleccions” amb la finalitat de cobrir una reiterada demanda que realitzaven les Federaciones Deportivas Españolas: omplir el buit existent entre la detecció i perfeccionament dels esportistes i la seva arribada a les seleccions absolutes. Aquest programa estava dirigit a l'edat junior sent més flexible que l'anterior ajudant als joves talents a fer el pas cap a l'alt rendiment. Participació de 38 FF.EE.

L'any 2002 (i fins a l'actualitat) neix el “Programa Nacional de Tecnificació Esportiva (PNTD)”, amb l'ànim de coordinar esforços i com a resultat d'aglutinar el Programa de Centres de Tecnificació Esportiva, el Programa de Detecció de Talents Esportius, i el Programa de Futures Seleccions Espanyoles. Es defineixen 2 àmbits, nacional (32 Federaciones Deportivas Españolas que abasten 46 projectes) i autonòmic (amb projectes de 15 Comunitats Autònomes, que recullen 22 Centres  i 40 Programes Esportius).

En l'actualitat el PNTD ho formen 39 Federaciones Deportivas Españolas (Olímpicas, no Olímpiques i Paralímpiques) amb 58 Proyectos Deportivos.