Evolución histórica

El primeiro Programa de Tecnificación Deportiva do CSD nace no ano 1989 con 5 Federaciones Españolas (Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Deportes de Inverno e Voleibol) co nome de “Programa 2000 de Perfeccionamento Deportivo” (á súa vez formado por 2 subprogramas: Deporte Infantil no verán e Perfeccionamento Deportivo) cuxo obxectivo a longo prazo os JJOO de Sidney.

En 1997 faise necesaria unha reestruturación para abarcar obxectivos máis aló do ano 2000. Optimízanse os recursos, e búscase unha maior claridade e identificación dos obxectivos perseguidos. O Programa pasa a denominarse “Programa de Detección de Talentos Deportivos” formado por 27 Federacións Españolas.

No ano 2000, pasa a denominarse “Programa de Futuras Seleccións” co fin de cubrir unha reiterada demanda que viñan realizando as Federaciones Deportivas Españolas: encher o oco existente entre a detección e perfeccionamento dos deportistas e a súa chegada ás seleccións absolutas. Este programa estaba dirixido á idade junior sendo máis flexible que o anterior axudando aos novos talentos a dar o paso cara ao alto rendemento. Participación de 38 FF.EE.

No ano 2002 (e ata a actualidade) nace o “Programa Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD)”, co ánimo de coordinar esforzos e como resultado de aglutinar o Programa de Centros de Tecnificación Deportiva, o Programa de Detección de Talentos Deportivos, e o Programa de Futuras Seleccións Españolas. Defínense 2 ámbitos, nacional (32 Federaciones Deportivas Españolas que abarcan 46 proxectos) e autonómico (con proxectos de 15 Comunidades Autónomas, que recollen 22 Centros  e 40 Programas Deportivos).

Na actualidade o PNTD fórmano 39 Federaciones Deportivas Españolas (Olímpicas, non Olímpicas e Paralímpicas) con 58 Proyectos Deportivos.