Consulta de Deportistas de Alto Nivel por BOE

Acceso á consulta de deportistas  de alto  nivel publicada en cada BOE

Móstrase unha relación por data  de publicación nos diferentes Boletíns Oficiais do Estado. Unha vez seleccionada a data desexada, aparecen todos os deportistas que teñen medidas de apoio, relacionados nese BOE.

 

2024

Resolución do 2 de xaneiro de 2024, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2024. 

Resolución do 21 de febreiro de 2024, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se corrixen erros na do 2 de xaneiro de 2024, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2024

2023

Resolución do 5 de xuño de 2023, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2023. 


Resolución do 3 de outubro de 2023, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2023.
 

2022

Resolución do 29 de decembro de 2022, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se corrixen erros na do 7 de decembro de 2022, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2022.

Resolución do 20 de decembro de 2022, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de alto nivel con carácter excepcional.

Resolución do 7 de decembro de 2022, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2022.

Resolución do 27 de maio de 2022, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2022.

Resolución do 25 de febreiro de 2022, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se corrixen erros na do 21 de decembro de 2021, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á terceira listaxe do ano 2021

 

2021

Resolución do 21 de decembro de 2021, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á terceira listaxe do ano 2021.

 

 

Resolución do 15 de xullo de 2021, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2021.

 

 

Resolución do 27 de abril de 2021, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2021.

2020

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2020, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2020.

RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2020, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2020.

 

2019

RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2019, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2019.

CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución do 10 de xuño de 2019, da Presidencia do CSD, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2019.

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2019, da Presidencia do CSD, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2018.

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2019, da Presidencia do CSD, pola que se corrixen erros na do 19 de decembro de 2018, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2018.

2018

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á 2º listaxe do 2018.

RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2018.
 

2017

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2017, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2017.

Resolución do 23 de xuño de 2017, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se corrixen erros na do 1 de xuño de 2017, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2017

Resolución do 1 de xuño  de 2017, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de Deportistas de Alto Nivel.

2016

Resolución do 19 de decembro de 2016, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de Deportistas de Alto Nivel. 

Resolución do 30 de maio de 2016, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de Deportistas de Alto Nivel. 

Resolución do 15 de xaneiro de 2016 da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre corrección de erros da relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2015.

2015

Resolución do 17 de decembro de 2015 da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de Deportistas de Alto Nivel.

Resolución do 26 de xuño de 2015 da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de Deportistas de Alto Nivel.

2014

Resolución do 31 de decembro de 2014 da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de Deportistas de Alto Nivel.

Resolución do 23 de xullo de 2014 da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre deportistas que alcanzaron a condición de Deportistas de Alto Nivel

RESOLUCION do 11 de xuño de 2014 da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2014.

 

2013

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2013.

 

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se corrixen erros da do 28 de novembro de 2012, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2012.

2012

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado de 2012.

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe de 2012.

2011

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2011, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado de 2011.

 

RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2011, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe de 2011.

2010

RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2010, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado de 2010.

 

RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2010, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe de 2010.