Procedimientos

Formacións anteriores a 1999

Puede obter a homologación ou a equivalencia profesional do seu diploma co título oficial, ou ben a validación da formación deportiva superada cos ensinos oficiais.

Para iso debe acreditar diplomas ou certificados españois de adestrador deportivo obtidos ao superar formacións impartidas antes do ano 2000.

•    La homologación comporta efectos académicos e profesionais.

•    La equivalencia profesional exclúe os efectos académicos.

•    La validación soamente outórgase para completar os estudos co fin de obter o título de Técnico Deportivo ou de Técnico Deportivo Superior.

Solicitud para validación ou correspondencia formativa

Solicitud para homologación ou equivalencia Profesional

 

 

MODALIDADE DEPORTIVA REAL DECRETO PUBLICACIÓN DE CRITERIOS  
ATLETISMO RD 254/2004 18 DE XULLO DE 2006  
BALONCESTO RD 234/2005 18 DE XULLO DE 2006  
BALONMÁN RD 361/2004 18 DE XULLO DE 2006  
BUCEADOR INSTR- MONIT Resolución 09/07/12 01 DE AGOSTO DE 2012  
MERGULLO RD 932/2010 26 DE DECEMBRO DE 2011  
D. MONTAÑA E ESCALADA RD 318/2000 01 DE ABRIL DE 2004  
DEPORTES DE INVERNO RD 319/2000 20 DE XULLO DE 2004  
ESGRIMA RD 911/2012 - 912/2012 RES. 25 DE XULLO DE 2013  
ESPELEOLOGÍA  RD 64/2010 27 DE XUÑO DE 2011  
FÚTBOL RD 320/2000 09 DE MARZO DE 2004  
FÚTBOL SALA RD 320/2000 09 DE MARZO DE 2004  
FÚTBOL SALA RES. 05/03/2010 30 DE MARZO DE 2010  
GARDA CIVIL - MONTAÑA Resolución 10/02/2009 30 DE MARZO DE 2010  
HÍPICA RD 933/2010 - 934/2010 26 DE DECEMBRO DE 2011  
HÍPICA MILITARES Resolución 31/05/2011 01 DE AGOSTO DE 2012  
JUDO RD 705/2011 - 706/2011 01 DE AGOSTO DE 2012  
MONTAÑA CASTELA LEÓN RES. 05/03/2010 30 DE MARZO DE 2010  
PIRAGÜISMO RD 981/2015 - 983/2015 2 DE MAIO DE 2017  
SALVAMENTO E SOCOR. RE 878/2011 - 879-2011 01 DE AGOSTO DE 2012  
VEA RD 935/2010 - 936/2010 26 DE DECEMBRO DE 2011  

 

Formacións posteriores a 1999

Puede obter a correspondencia formativa cos ensinos oficiais acreditando diplomas ou certificados españois de adestrador deportivo obtidos ao superar formacións despois do ano 1999, mediante formacións autorizadas polos órganos competentes das Comunidades Autónomas.

La correspondencia das materias do bloque común debe solicitarse ao centro que imparta os ensinos.

Solicitud para validación ou correspondencia formativa

Solicitud para homologación ou equivalencia Profesional

Resolucións de recoñecemento

 

Validacións do sistema educativo

Las convalidaciones de los módulos del bloque común han de solicitarlas en el centro que imparte las enseñanzas acreditando estudios españoles oficiales.

Solicitud para validación ou correspondencia formativa

Certificado de competencias de instrutor de esquí

Reglamento Delegado polo que se establece unha proba común de formación  para instrutores de esquí

 

Estatísticas de Formación de Adestradores