Normativa de Instalacións Deportivas de Pelota Vasca (NIDEPV)

Normativa aprobada pola Federación Española de Pelota e pola Federación Internacional de Pelota Vasca co seguinte contido