Convocatoria de axudas ás Federacións para o Programa Muller e Deporte no ano 2024

El día 8 de decembro  publicouse no Boletín Oficial de Estado a Resolución da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se fai pública a convocatoria de axudas ás Federacións Deportivas Españolas para o programa Mujer e Deporte e para proxectos de Deporte Inclusivo no ano 2024

Las solicitudes poderanse presentar por vía telemática a través da Sede Electrónica do CSD.

Para acceder ao documento pulsar a seguinte ligazón:   

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/08/pdfs/boe-B-2023-36891.pdf

Para máis información, así como para a súa solicitude e tramitación, dirixirse á ligazón da Sede Electrónica do Consello Superior de Deportes:

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaConvocatoria.aspx?idProcedimiento=92&idRes=501

Las finalidades ás que poderán ir dirixidas as axudas son as seguintes:

  1. Promoción e difusión da muller no deporte.
  2. Ayudas para a formación.
  3. Ayudas a desprazamentos de técnicas, xuízas e persoal federativo.
  4. Ayudas para a elaboración de Plans de Igualdade.
  5. Ayudas ás Federacións Deportivas Españolas para contratacións de mulleres.