Federacións ou Asociacións Internacionais

Son entidades privadas de ámbito internacional. Aquí inclúense datos relativos a estas asociacións así como a representación española en cada unha dela