Circuíto Carreira da Muller e Medidas de Apoio do Consello Superior de Deportes

O Consello Superior de Deportes dentro do seu Plan Integral para a Actividade Física e o Deporte, presentado en xaneiro de 2009, na área de Igualdade Efectiva entre Mulleres e Homes, desenvolve diferentes actuacións entre as que se atopa o apoio ao Circuíto da Carreira da Muller