Tempada Deporte e Muller. Xunta de Estremadura - 2008/2011

A Consellería de Igualdade e Emprego e a Consellería dos Mozos e do Deporte a través do Instituto da Muller e a Dirección Xeral de Deportes, organizan unha Macro Evento deportivo itinerante que percorre diferentes localidades estremeñas durante o 2008, 2009 e 2010 dirixido a mulleres entre 12 e 35 anos. O Consello Superior de Deportes é un dos organismos colaboradores.

Tempada Deporte e Muller: Este ano cambia o teu estilo, feixe Deporte! é un proxecto para promover a práctica deportiva en mulleres entre 12 e 35 anos. As participantes poderán visitar a Exposición “Tempada Deporte e Muller” onde poderán coñecer e practicar a través de talleres formativos diversidade de modalidades deportivas. A través da Caseta “Mañá… a que hora?” iniciativa que partiu no ano 2008 e á que se sumou no ano 2009 as “Quedadas” que teñen como obxectivo dinamizar coa implicación dos clubs e ximnasios da zona unha serie de actividades deportivas posteriores ao Evento, vanse a dar a coñecer ás participantes que ofertas van ter nas próximas semanas: Que, Como, Onde e a que hora.

No ano 2011 se continua coa Fase 1: “Ruído e sensibilización”  que tivo como obxectivo visibilizar á muller como protagonista activo do mundo do deporte, eliminar prexuízos da sociedade e motivar ás mulleres para que reivindicasen o seu espazo nas canchas de xogo e o seu dereito a practicar deporte en calquera das súas vertentes e modalidades; a Fase 2 “Rompendo moldes, creando estruturas” que se iniciou no segundo ano e concretouse máis aínda no 2010 con accións específicas tales como: cursos de Formación específicos, obrigación nos convenios asinados coas 44 Federacións Deportivas de incluír nos seus programas de actividades polo menos unha actividade de promoción e incorporación da muller na súa modalidade, obrigación a todos os organizadores de eventos deportivos que solicitan axuda á Dirección Xeral de Deportes de respectar o criterio de igualdade nos seus premios e ampliación e diversificación da oferta de actividades e programas de promoción deportiva aos gustos e intereses expresados polas cidadás Estremeñas. Por último a Fase 3 “Cascadeo” que  pretende conseguir que o motor da campaña deporte e muller esténdase e compártase cara ao resto de administracións públicas e sobre todo cara ás propias entidades e deportistas. Preténdese que cada administración local desenvolva o seu propio programa de impulso ao deporte feminino, xere o seu “propio observatorio” ou departamento e sobre todo desenvolva a sensibilidade e compromiso necesario para seguir traballando na incorporación da muller ao mundo do deporte en todos os seus roles e coa máxima calidade. Dentro dos obxectivos desta Fase de “Cascadeo”, créase unha Rede Estremeña Muller e Deporte chamada “Itaca”, cuxo obxectivo da Rede Estremeña Muller e Deporte é xerar unha rede de entidades e persoas asociadas baixo o paraugas dunha Asociación Deportiva Independente e Autónoma rexistrada legalmente para traballar polo impulso da muller na esfera do deporte.Este ano ademais, van levar a cabo uns encontros chamados “Coffee Break”, nestes encontros farase unha mesa redonda-debate co fin de analizar a situación actual nos diferentes roles do deporte e estudarase a posta en marcha de medidas e accións que impulsen o deporte feminino.

 

Tempada Deporte e Muller 2010

Tempada Deporte e Muller 2011