Xornadas, Congresos, Seminarios e Foros apoiadas polo Consello Superior de Deportes

Todas aquelas Xornadas, Congresos, Seminarios e Foros que o Consello Superior de Deportes organizase desde os seus Programas Muller e Deporte en colaboración ou non con outras institucións

  • Nacionais

    Xornadas, Congresos, Seminarios e Foros que o Consello Superior de Deportes organiza desde os seus Programas Muller e Deporte en colaboración ou non con outras institucións no ámbito nacional

  • Iberoamericanas

    Exponse os Seminarios sobre Muller e Deporte promovidos polo Consello Superior de Deportes, en Iberoamérica desde o 2007 para promover a participación das mulleres en todos os ámbitos da actividade física, o deporte e a recreación, a todos os niveis