Outras

Outras Xornadas, Congresos, Seminarios e Foros Celebrados

    IV Conferencia Mundial Muller e Deporte do Comité Olímpico Internacional

    Baixo a lema " O deporte como vehículo para o cambio social", tivo lugar en Xordania, do 8 ao 10 de Marzo do 2008, o IV Conferencia Mundial

    Muller e Deporte do COI. (Conferencias en PDF)

 

    Xornadas sobre Deporte e Muller, do Instituto Andaluz do Deporte, o 18 de decembro, en Granada

    As xornadas serán inauguradas polo Conselleiro de Turismo, Comercio e Deporte da Xunta de Andalucía, Excmo. Sr. Luciano Alonso Alonso

 

    Sétima Conferencia Europea sobre Muller e Deporte (24-26 de Marzo de 2006)

    Conclusións da 7 Conferencia europea e deporte celebrada en Hofburg (Viena) do 24 ao 26 de marzo de 2006 (Pdf)