Atletismo en Pista Coberta

La present norma és aplicable a les pistes cobertes d'atletisme, que es realitzen total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i on es vagen a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola d'Atletisme (R.F.I.A.). És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials d'atletisme en pista coberta. Este document ha sigut elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica de l'atletisme en pista coberta, per a açò s'han tingut en compte el Reglament vigent de la Real Federació Espanyola d'Atletisme i el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola d'Atletisme (R.F.I.A.)