NAT Natació

 

 

0 AMBITO D'APLICACIÓ

La present norma reglamentària és aplicable en les piscines que continguen gots per a la pràctica de la natació que es realitzen total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i on es vagen a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola de Natació (R.F.I.N.) en les seues modalitats de carreres. És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de natació. Este document ha sigut elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'eixe esport, per a açò s'han tingut en compte el Reglament vigent (Llibre XII d'Instal·lacions) de la Real Federació Espanyola de Natació i el Reglament internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola de Natació (R.F.I.N.).