NAT Natación

 

 

0 AMBITO DE APLICACIÓN

A presente norma regulamentaria é de aplicación nas piscinas que conteñan vasos para a práctica da natación que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes e onde se vaian a celebrar competicións da Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.) nas súas modalidades de carreiras. É competencia da devandita Federación a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de natación. Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica dese deporte, para o que se tiveron en conta o Regulamento vixente (Libro XII de Instalacións) da Real Federación Española de Natación e o Regulamento internacional vixente e someteuse a consulta da Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.).