Estructura i Equip directiu

Òrgans rectors, organigrama, equip directiu i Estatut del CSD

  • La definició i competències del Consell Superior d'Esports (CSD) venen regulades per la Llei de l'Esport

  • Estructura arbòria en la qual es mostra gràficament l'organització jeràrquica del Consell Superior d'Esports

  • Organisme autònom, adscrit al Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, que assumix la gestió directa de la política esportiva estatal.