Presentación

Dependendo do Gabinete do Secretario de Estado para o Deporte,  o Departamento de Relacións Internacionais encárgase de xestionar as mesmas no ámbito da Unión Europea, Consello de Europa e UNESCO, así como con aquelas institucións internacionais que teñen relacións de traballo con España, como pode ser a WADA.

Todas estas relacións mantéñense seguindo os criterios da dirección do CSD e establecéndose un estreito vínculo coas Direccións Xerais de Deportes e de Infraestruturas, con obxecto de presentar nos exterior criterios e iniciativas únicas.

A política deste departamento é dobre; por unha banda tenta defender as posturas españolas nos foros internacionais e por outra preténdese informar e adaptar a normativa española á comunitaria, á do Consello de Europa e da UNESCO.